Productie

Recyclingproces

Kunststofafval, selectief ingezameld via containerparken of huis aan huis inzamelingen wordt allereerst opgeslagen in een wind en waterdichte hal. Vervolgens wordt het afval verkleind tot vuistgrootte en via een tussensilo naar de eerste reinigingsstap gebracht. In deze eerste stap wordt een scheiding gerealiseerd tussen kunststof en zware verontreiniging zoals stenen, metaal, glas etc. Een magneetband filtert de magnetische metalen uit de zware stroom.

In de tweede reinigingsstap worden papier en (an-) organische vervuiling van de kunststof verwijderd door middel van een frictiewasser. De vervuiling blijft achter in het proceswater dat naar de waterzuivering wordt gestuurd.

Na een tweede verkleiningsstap worden de gewassen kunststoffen naar een scheidingstank gebracht. op basis van dichtheidsverschillen tussen de verschillende kunststofsoorten ontstaan twee kunststofstromen: een zware (zinkende) stroom die voornamelijk PET, PS en PVC bevat, en een lichte (drijvende) stroom die voornamelijk PE en PP bevat. Beide stromen worden apart uit de scheidingstank gewonnen en op centrifugale wijze gedroogd. De zware stroom ondergaat een ontijzering, wordt vermalen tot 8 mm. en wordt opgeslagen in silo's. De lichte stroom wordt thermisch gedroogd en door een windzifter (scheiden d.m.v. lucht) opgedeeld in een harde stroom, voornamelijk HDPE en een zachte stroom, voornamelijk PE-folies. De zachte stroom wordt verkleind tot ruwe korrels. Beide stromen worden apart in silo's opgeslagen.

Vanuit de silo's met de drie verschillende kunststoftypes worden mengsels aangemaakt ten behoeve van de verschillende productielijnen.

Onze fabrikant beschikt over twee extrusielijnen voor de productie van relatief dunwandige lineaire producten (bv. afdekplaten, holle profielen) en een extrusielijn voor de productie van dikwandige, niet lineaire producten (bv. straatmeubilair).
De proceswaters die in de diverse stadia vrijkomen worden met mechanische en fysisch-chemische technieken gezuiverd en voor 100% opnieuw gebruikt in het wasproces.

Grondstof

Het overgrote deel van het gebruikte afval bestaat uit eenmalige huishoudelijke kunststofverpakkingen. Na behandelingen in de recyclelijn (verkleinen, wassen, scheiden, drogen,...) worden de verschillende kunststoffen verwerkt tot eindproducten. Naargelang vorm, grootte en toepassingsgebied van de eindproducten kan de grondstofsamenstelling van de eindproducten verschillen. Grofweg bestaan de eindproducten uit 60-95% polyolefinen (PE, PP), aangevuld met de vereiste kunststofsoorten PVC, PS en PET.

KSH multicourt

tafels

demotuin

compostbak